Rudy Koets

Netherlands

Muskathlon Vereinigte Republik Tansania 2020 42 km

Rudy Koets
Aktueller Spendenstand von Rudy
CHF 0
CHF 11,015
CHF 10,676

Tijdens het 4M event ben ik in contact gekomen met meerdere muskathleten, hun verhalen over armoede en onrecht hebben mij geraakt en gemotiveerd tot deze muskathlon.

Ik vroeg me af: wie helpt “the poor and beaten down, Livin' in the hopeless, hungry side of town, ” waarover Johnny Cash zingt in zijn lied “Man in Black”.

Door het lopen van de Marathon hoop ik, samen met mijn vrouw Marina, geld in te zamelen voor de allerarmsten in Tanzania. Het doel is om €10.000 euro aan sponsorgeld op te halen. Elk gesponsord kind staat voor €1000,- waardoor we het leven van 10 kinderen kunnen veranderen!

Helpt u ons? Doneer een bedrag of adopteer financieel een kind en geef deze kinderen weer een toekomst!

“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt” (2 Korintiërs 8:12)

Ich werde laufen für Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor einer der Kindern (€ 30, - im Monat)
Dies gilt für € . 1.000 , - für Rudy ist Muskathlon .