Pieter Wemmers

Netherlands

Muskathlon Vereinigte Republik Tansania 2020 42 km

Pieter Wemmers
Aktueller Spendenstand von Pieter
CHF 0
CHF 87
CHF 11,019

Inzien, afzien, opzien, aanzien, voorzien.

Al deze zaken speelden een rol toen ik nadacht over de vraag van een vriend om eens mee te doen met een Muskathlon. Mijn aanvankelijke aarzeling betrof vooral de factor 'afzien'. Ik ben, denk ik, niet zo goed in 'fondsenwerving'. Daarnaast is, hoewel ik ervaring heb met halve marathons, het lopen van een hele een flinke stap verder.

Toch heb ik me voorgenomen om bij leven en welzijn in oktober 2020 een marathon te gaan lopen in Tanzania. De factoren 'inzien' en 'opzien' zijn daarbij doorslaggevend geweest. Er zijn momenten dat je weer eens beseft (inziet) hoe goed wij het hebben in Nederland. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen in Tanzania (waar nog 23% van de bevolking rond moet komen van €1,70 per dag). Daarnaast kan overal en altijd 'opgezien' worden naar Boven, in de hoopvolle verwachting dat God mij mentaal en fysiek in staat stelt om dit sponsorproject tot een succes te maken. Zodoende kan een aantal kinderen van een toekomstperspectief worden voorzien. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.

En ja, dan is er ook nog zoiets als 'aanzien'. Het lopen van een marathon in Afrika is natuurlijk best stoer en (hopelijk) ook een verrijkende ervaring voor mijzelf. Maar tegelijkertijd besef ik dat ik een middel ben; het gaat om het goede doel. Daarom vind ik het wel prettig dat alle reiskosten uitsluitend door mijzelf worden betaald. De donateurs kunnen ervan op aan dat hun bijdrage geheel ten goede komt aan Compassion.

Rest mij te schrijven dat ik ernaar uitzie om (1) uw/jouw bijdrage voor het sponsorproject te ontvangen, (2) met de trainingen te beginnen en (3) af te reizen naar Tanzania met een zak vol perspectieven voor kansarme kinderen.

Pieter Wemmers

Ich werde laufen für Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor einer der Kindern (€ 30, - im Monat)
Dies gilt für € . 1.000 , - für Pieter ist Muskathlon .