Rianne Bel

Netherlands

Muskathlon Vereinigte Republik Tansania 2019 60 km

Rianne Bel
Aktueller Spendenstand von Rianne
kr 0
kr 75,101
kr 74,707

English below.

Hallo! Fijn, dat je hier bent zodat ik mijn verhaal met je kan delen en je hopelijk kan inspireren. Vanaf september 2009 ben ik betrokken bij het werk van Compassion. Via Compassion sponsor en ondersteun ik Celeste, een meisje van inmiddels 15 jaar uit Nicaragua. In 2013 heb ik het voorrecht gehad om haar en haar familie te mogen ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting heb ik gezien wat voor impact mijn bijdrage, het werk van Compassion heeft voor dit meisje, haar familie en haar omgeving. Ik draag financieel bij aan haar leven en wij hebben regelmatig brief contact. Het was een bijzondere ontmoeting waar we nog altijd met elkaar over schrijven. In mijn dagelijks leven; op het werk, tijdens het oppassen en als kinderwerker ontmoet ik veel kinderen. Dit geeft mij veel energie. Ik geloof dat ieder kind telt! Het breekt mijn hart dan ook dat er elke dag zo veel kinderen in de wereld wakker worden in omstandigheden van armoede. Daarom kan ik niet stil blijven zitten en wil ik iets voor deze kinderen betekenen.

Wat ga ik doen? In oktober 2019 ga ik in 1 dag 63km wandelen in Tanzania. Mijn doel is om hierbij 10.000 euro op te halen voor Compassion. 

Compassion kan met deze bijdrage de circel van armoede doorbreken. Ik hoor je al denken, echt waar? Ja, echt waar! Via het aangeboden kindsponsorprogramma begeleiden ze individuele kinderen van extreme armoede naar zelfredzaamheid. Wil je meer weten? Lees de website of neem gerust contact met mij op.

En nu? Mijn doel is om 10.000 euro op te halen voor Compassion. Ik kan dit niet alleen en daarom vraag ik JOUW hulp. Wij hebben het geluk om op te groeien in een welvarend land, met schoenen aan onze voeten, eten om onze honger te stillen en scholen om te leren. Wil jij mij helpen in de strijd tegen onrecht? En red jij een kind uit armoede?

Klik op doneren om mij financieel te ondersteunen. Mijn dank is groot!

 -----------------------------------------------------------------

Hello. Good to have you here on this page so I can share my story/passion with you and hopefully inspire you. Since september 2009 I have been supporting the work of Compassion. Through Compassion I sponsor Celeste, a now 15 year old girl  from Nicaragua. In 2013 I had the privilege to meet her and her family in real life. During this visit I saw with my own eyes what big impact my support and the work of Compassion has in her life. Not only for her but also for her family and people around her. I support Celeste financially and we have regular contact by writing letters. The meeting we had was so special that we still write about it with eachother. In my daily life I also meet a lot of children; at work, babysitting and as kidsworker at church. The children I meet give me a lot of energy. I believe that every child counts! It breaks my heart to see that there are so many children waking up every day in circumstances of poverty. This is why I can not stay quiet and have to take action.

What am I going to do? In October 2019 I’m going to walk in one day 63 km (39 miles) in Tanzania. My goal is to raise 10.000 euro’s (11,650 dollars) for Compassion. Compassion can use this money to break the circle of poverty. I hear you think, really? Yes, that’s correct! Trough the kids sponsorprogram they guide children from extreme poverty to ability to  live independently in fair circumstances. Do you want to know more? Please read the website or contact me for more information

And now? I want to raise 10.000 euro’s for Compassion. I can’t do this by myself and that why I ask YOUR help. We have the privilege to grow up in a prosperous country, with shoes to put on our feet, with no hunger, and schools where we can learn. Do you want to help me fight for righteousness? And do you want to save a child from poverty?

Please click to support me financially in this mission. Thank you so much!

Ich gehe zu Fuß für Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor einer der Kindern (€ 30, - im Monat)
Dies gilt für € . 1.000 , - für Rianne ist Muskathlon .