Henri Kloppenburg

Netherlands

Muskathlon Irak 2020 63 km

Henri Kloppenburg
Aktueller Spendenstand von Henri
€ 0
€ 2,602
€ 10,000

Het is tijd  voor mij om op te staan, het verschil te maken dienstbaar te zijn, te strijden voor recht en gerechtigheid.

Het raakt me diep als ik zie wat onrecht doet in het leven van kinderen en volwassenen. En dan stel ik mezelf de vraag: Hoe zou het zijn als ik zelf in een soortgelijke situatie zou zitten, behandeld te worden als vuil omwille van je geloof in Jezus, verdreven te worden uit je huis, opgejaagd te worden en geliefden te moeten missen omdat ze vermoord zijn? Ik kan me hier geen voorstelling van maken, U wel?

Dit is de realiteit die christenen in Irak aan de lijve hebben ondervonden. En nog steeds is er dreiging van christen vervolging. Maar ondanks de pijn en de trauma’s hoor ik ook verhalen van een rotsvast vertrouwen in God, Hoop, Liefde voor Jezus, hunkering naar vrede, vergeving en acceptatie.

De christenen in Irak zijn vastberaden en beginnen te bouwen aan huizen en kerken. Ik wil een steentje bijdragen en er passievol voor te gaan.

Ik hunker erna om Gods wil te doen in mijn leven met een liefdevol, vurig en helpend hart door de ultraloop te gaan lopen en geld in te zamelen voor de wederopbouw en de trauma hulp die Irak zo hard nodig heeft. Doet u mee?

 

It is time for me to stand up, to make a difference, to be of service, to fight for justice.

It touches me deeply when I see what injustice does in the lives of children and adults. And then I ask myself: What would it be if I am in a similar situation? To be treated like dirt for your faith in Jesus, to be driven out of your house, to be hunted and to miss loved ones because they were killed? I can't imagine this, can you?

This is the reality that Christians have personally experienced in Iraq. And still there are threats of Christian persecution. But despite the pain and traumas, I also hear stories of a firm faith in God, Hope, Love for Jesus, a yearning for peace, forgiveness and acceptance.

The Christians in Iraq are determined and are starting to build houses and churches. I want to make a contribution and go for it passionately.

I yearn to do God's will in my life with a loving, fiery and helping heart to walk the ultra-run and raise money for the reconstruction and trauma help that Iraq so desperately needs. Are you in?

 

Film over de verwoestende kracht van een oorlog - Mosul de oude stad Nineve in Irak

Ich gehe zu Fuß für OpenDoors Starting a wave of justice

OpenDoors Support the persecuted church!

Stories My blog posts

Muskathlon Irak

Wat supergaaf dat je me steunt, door middel van deze blog wil ik samen met jou naar deze reis toe leven en jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen ik voel me geste…

Lese ganze Geschichte