Gerard Klop

Netherlands

Muskathlon Philippinen 2020 115 km

Gerard Klop
Aktueller Spendenstand von Gerard
€ 0
€ 9,615
€ 10,000

U en ik worden elke dag via het nieuws en soms ook in ons eigen leven geconfronteerd met groot onrecht. Een voorbeeld van zulk onrecht zijn tienermeisjes op de Filipijnen. Een groot deel van hen leeft door armoede in mensonterende omstandigheden. Ze proberen in leven te blijven door prostitutie met als gevolg geweld, ziekte, abortussen en psychische nood. Een triest uitzichtloos bestaan dus! Dat moet stoppen! En daar wil ik persoonlijk graag een heel concrete bijdrage aan leveren door het aangaan van een voor mij grote uitdaging: een halve triathlon in de tropische hitte van diezelfde Filipijnen. Wilt u mij helpen om deze sportieve prestatie om te zetten in sponsorgeld en deze tienermeisjes te redden door ze deel te laten nemen aan een Compassion project? U kunt er ook voor kiezen om maandelijks zelf een bepaald kind te sponsoren. Doneren en een kind sponsoren kunnen beide eenvoudig via deze website. Namens de tienermeisjes die u helpt ontsnappen aan armoede en uitzichtloosheid, dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Ik zal er alles aan doen om dat te onderstrepen met een zo snel mogelijke triathlon finish. Nogmaals: hartelijk dank!

Ich discipline-triathlon-action für Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor einer der Kindern (€ 30, - im Monat)
Dies gilt für € . 1.000 , - für Gerard ist Muskathlon .