Nicole & Leon de Baat

Netherlands

Muskathlon United Republic of Tanzania 2020 42 km

Nicole & Leon de Baat
Nicole & Leon already raised
€ 0
€ 1,025
€ 20,000

Onze motivatie om mee te doen aan de Muskathlon bestaat uit een verlangen dat we al jaren hebben om ons in te zetten voor mensen in ontwikkelingslanden in Afrika. De verschillen tussen arm en rijk zijn zo groot in de wereld. Wij hebben het voorrecht om te mogen leven in een vrij en rijk land, waar we alles hebben wat we maar willen. We hebben een prachtig gezin met drie opgroeiende kinderen. Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het raakt ons dat in veel landen van de wereld kinderen in armoede moeten opgroeien. Zelf zijn wij in onze studententijd een aantal keer naar Afrika geweest. Dit continent is in ons hart gaan zitten. We hebben altijd aangegeven dat we graag een bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook aan een beter toekomstperspectief voor deze mensen. Op verschillende momenten de laatste jaren is de Muskathlon op ons pad gekomen. Nu is wat ons betreft de tijd rijp om ons in te gaan zetten financieel en sportief voor kinderen in Tanzania! Financieel geven wij het commitment om de sponsorgelden in te zamelen. Daarnaast gaan we ook een sportieve uitdaging aan om onze woorden kracht bij te zetten en echt uit onze vertrouwde bubbel te komen! Voor ons is het slechts een tijdelijk afzien, in het vertrouwen dat we hierdoor het “altijd-aanwezige-afzien” van minstens 20 kinderen in Tanzania kunnen verminderen. The world behind us, the cross before us, no turning back! Wij hebben alle vertrouwen dat we gedragen worden in dit spannende proces. Léon en Nicole de Baat

I'm running for Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor one of the children below (GBP 25,- a month).
This counts for GBP 1000,- for Nicole & Leon's Muskathlon.