Rudy Koets

Netherlands

Muskathlon United Republic of Tanzania 2020 42 km

Rudy Koets
Rudy already raised
US$ 0
US$ 11,150
US$ 11,280

Tijdens het 4M event ben ik in contact gekomen met meerdere muskathleten, hun verhalen over armoede en onrecht hebben mij geraakt en gemotiveerd tot deze muskathlon.

Ik vroeg me af: wie helpt “the poor and beaten down, Livin' in the hopeless, hungry side of town, ” waarover Johnny Cash zingt in zijn lied “Man in Black”.

Door het lopen van de Marathon hoop ik, samen met mijn vrouw Marina, geld in te zamelen voor de allerarmsten in Tanzania. Het doel is om €10.000 euro aan sponsorgeld op te halen. Elk gesponsord kind staat voor €1000,- waardoor we het leven van 10 kinderen kunnen veranderen!

Helpt u ons? Doneer een bedrag of adopteer financieel een kind en geef deze kinderen weer een toekomst!

“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt” (2 Korintiërs 8:12)

I'm running for Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor one of the children below (GBP 25,- a month).
This counts for GBP 1000,- for Rudy's Muskathlon.