Nicole (zie ander profiel van ons samen) Blokhuis

Netherlands

Muskathlonland Verenigde Republiek Tanzania 2020 42 km

Nicole (zie ander profiel van ons samen) Blokhuis
Nicole (zie ander profiel van ons samen) heeft tot nu toe al geworven
AU$ 0
AU$ 0
AU$ 0

VOOR DONATIES, ZIE ANDER PROFIEL VAN ONS SAMEN. 

Ik ren voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Nicole (zie ander profiel van ons samen)'s Muskathlon.