Jan Hartkoorn

Netherlands

Muskathlonland Filipijnen 2020 230 km

Jan Hartkoorn
Jan heeft tot nu toe al geworven
AU$ 0
AU$ 19.526
AU$ 16.340

Op een zondag in de dienst was Tiemen de spreker, hij liet dit filmpje zien.

Niks doen was geen optie voor mij. Wij kunnen het verschil maken in het leven van anderen, en zo Gods liefde laten zien.

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Spreuken 31:8

Ik discipline-triathlon-action voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Jan's Muskathlon.