Björn Postema

Netherlands

Muskathlonland Jordanië 2018 21 km

Björn Postema
Björn heeft tot nu toe al geworven
€ 0
€ 11.004
€ 10.000

Ik geloof sterk dat God ons niet alleen of in de steek zal laten. Mijn Muskathlon is bedoeld om mensen in Jordanië, die gevlucht zijn of vervolgd worden te ondersteunen en te bemoedigen (met o.a. deze halve marathon, bemoedigingsreis en donaties).

Wist je dat in februari 2016 ongeveer 8% van alle mensen in Jordanië een Syrische vluchteling was. Daarom zet een organisatie zoals Open Doors zet zich ook in dit gebied in voor de gevluchte/vervolgde kerk door middel van noodhulp, toerusting, en andere praktische steun via de lokale kerken.

Voor mij persoonlijk heeft deze Muskathlon ook nog een andere lading gekregen. Een halve marathon met diabetes lopen is namelijk een grote uitdaging. Heel lang is diabetes voor mij vooral een enorme last geweest, maar nu mag ik een unieke prestatie leveren. Er zijn namelijk maar weinig mensen die met diabetes een halve marathon kunnen lopen. Simpelweg, omdat ze geen diabetes hebben. Dit litteken verandert in een speciale kroon. En als ik Genesis 50:20 uit de Bijbel in mijn eigen woorden vertaal, dan zeg ik: Datgene wat was bedoeld om mij kwaad te doen, heeft God voor mij ten goede gekeerd.

Kun jij helpen? Jazeker, het zit zo: Het eerste deel van mijn Muskathlon is voor de kinderen uit Ecuador, die in armoede leven. Hiervoor is een prachtig bedrag van €2271,- opgehaald! Nu ga ik verder voor de vervolgde kerk in Jordanië, elke donatie is dus van harte welkom!

“Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op” - Matteüs 25:35

Mijn eigen website: http://www.bjorn2jordan.nl/

Ik ren voor OpenDoors Starting a wave of justice

OpenDoors Ondersteun de vervolgde kerk!