Log in als Muskathleet

Word ook een Muskathleet!

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Vaak zeggen beelden meer dan woorden. Bekijk dit filmpje: https://vimeo.com/200157595

 • De Muskathlon (er wordt niet alleen gerend, maar ook gewandeld en gefietst) wordt georganiseerd door Stichting de 4e Musketier, voor en in samenwerking met Compassion en Open Doors . Het doel van 10.000 euro sponsorgeld per deelnemer is bedacht door de 4e Musketier. Die 10.000 euro is natuurlijk opgebouwd uit heel veel kleine(re) donaties van particulieren, bedrijven en sponsoring van Compassion-kindjes (elk gesponsord kindje telt mee voor 1.000 euro). Op die manier zijn vele mensen rondom de deelnemer betrokken.

  We dagen deelnemers uit om verder te gaan dan de meeste vanuit zichzelf zouden doen. Het resultaat is een hogere opbrengst voor de doelen en voor de deelnemer een uitdaging waar iemand zelf extra voldoening uit haalt. Onderschat jezelf, de mensen om je heen en God niet! Kom in beweging.

  Niet iedereen haalt die 10.000. Daar staat tegenover dat er ook deelnemers zijn die tot het drievoudige daarvan ophalen. Gemiddeld hebben de deelnemers tot nu toe elk jaar meer dan die 10.000 euro opgehaald. Als je als deelnemer mee doet, en je haalt ondanks je beste inspanning toch niet die 10.000 euro, dan gaat de deelnemer toch gewoon mee voor de sportieve prestatie, de rest van het Muskathlon programma en natuurlijk het bedrag dat je wel hebt kunnen ophalen. Uiteindelijk telt elk bedrag, maar vragen we wel van elke deelnemer het uiterste te doen om die 10.000 euro te halen.

  Het totaal van alle deelnemers is een significante bijdrage aan het brengen van een stukje gerechtigheid in de wereld. Niet in de laatste plaats, omdat de Muskathlon in die landen wordt gehouden waar het geld ook besteed wordt. Dat deelnemers helemaal daarheen gaan, betekent voor de lokale mensen een nog grotere bemoediging dan het geld. En voor de deelnemers is het een zeer indrukwekkende ervaring om armoede en onrecht te zien, te proeven, te voelen.

  Gezien de kosten (in geld en milieubelasting) van het doen van de Muskathlon in de verschillende landen, is het ook gewenst daar een fors sponsorbedrag tegenover te stellen.

  De opbrengst en de aanwezigheid ter plaatse maken een significant verschil! Een golf van gerechtigheid.

 • Na aanmelding voor de Muskathlon wordt er een persoonlijke wervingspagina voor je gemaakt op www.muskathlon.nl. Per e-mail krijg je van de 4e Musketier de inloggegevens, zodat je kunt zien door wie je wordt gesponsord. Verder kun je hier zelf zien voor welke kinderen je een sponsor kunt zoeken.

  Mensen die een gift voor jou willen achterlaten, doen dit ook via jouw persoonlijke wervingspagina, maar ze hoeven daarvoor niet in te loggen. Stel vrienden, familieleden of zakelijke kennissen dus op de hoogte van jouw deelname aan de Muskathlon en voorzie ze van de link naar jouw persoonlijke wervingspagina. Online kunnen ze dan daar aangeven voor welk bedrag ze jou willen sponsoren.

 • We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, op zijn minst binnen 4 werkdagen. Voor steeds meer vragen lukt dat, voor de specialistischer vragen (bijvoorbeeld over donaties of aanpassingen op www.muskathlon.nl) zijn echter maar een beperkt aantal mensen beschikbaar, die ook veel andere taken hebben. Een antwoord kan dan soms helaas lang op zich laten wachten. We zijn ons hier terdege van bewust en zoeken continue naar verbetering.

  Voor spoedvragen zijn we telefonisch bereikbaar. Voor het telefoonnummer bezoek: https://www.muskathlon.com/nl-nl/contact

  Check in elk geval of het antwoord op je vraag in de vragen en antwoorden hieronder staat of op de websites van Open Doors of Compassion.

  Open Doors: https://www.opendoors.nl/ons-werk/muskathlon/

  Compassion: http://www.compassion.nl/muskathlon.html

 • Naar een Verklaring Omtrent Gedrag vragen we, omdat we de kinderen willen beschermen. Deelnemers aan Muskathlon reizen met proud partner Compassion moeten dus over een VOG beschikken voordat ze mee mogen. Die VOG is vier jaar geldig en enkele maanden voor jouw vertrek wordt er automatisch per e-mail een digitaal aanvraagformulier voor de VOG naar je toegestuurd. Via dit digitale aanvraagformulier, DigiD en een iDeal-betaling kun je de VOG aanvraag compleet maken.

  Deelnemers aan een Muskathlon met proud partner Open Doors hoeven dus geen VOG aan te vragen.

 • De 4e Musketier bestaat uit 2 stichtingen: Stichting de 4e Musketier te Enschede (rekeningnummer NL13RABO0140016023). Deze stichting organiseert logistieke kant van de Muskathlon. Reiskosten betaal je aan deze stichting en zijn niet aftrekbaar als gift (ook niet als iemand anders jou de reiskosten schenkt) omdat daar een tegenprestaties tegenover staat. Deze stichting is geen ANBI.

  Daarnaast is er de Stichting vrienden van Gerechtigheid in Enschede (rekeningnummer NL82RABO0168445190). Hier gaan alle donaties voor Muskathlon deelnemers naar toe. Dit zijn voor de belastingdienst van je inkomen aftrekbare giften. Je kunt ons op de site van de belastingdienst vinden door hier te zoeken op ‘gerechtigheid’ en ‘Enschede’ (fiscaal nummer 851848564): http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

  Ook vind je meer informatie over de activiteiten en ANBI-status van Stichting vrienden van Gerechtigheid op deze website: http://vriendenvangerechtigheid.nl/

 • Deelnemers aan de Muskathlon mogen het logo van de Muskathlon gebruiken voor flyers en/of posters om zelf georganiseerde acties/evenementen onder de aandacht te brengen. Mocht de deelnemer het logo willen gebruiken voor een zelfgebouwde website, dan mag dit, mits er op die website ook een link ingebouwd wordt naar de officiële website van Muskathlon. Daarnaast moet duidelijk zijn in de lay-out dat dit om een website gaat van een deelnemer. Het logo gebruiken voor het bedrukken van merchandise materiaal is absoluut niet toegestaan. Het logo is officieel beschermd, gebruik dan ook altijd het logo met de R van "registered trademark" erbij. Je vind het logo onder "downloads" in je persoonlijk Muskathlon account.

 • Afgelopen jaren is de vervolging van christenen in Ethiopië fors toegenomen. Ethiopië staat 28e in de top 50 van landen waar christenvervolging plaatsvindt. Om die reden organiseert 4M samen met Open Doors een muskathlon in Ethiopië in 2021.

Voorbereiden

 • Wij zorgen op die avonden dat je een mooi en bemoedigend programma met muziek, gebed en getuigenissen meemaakt. Ook zorgen we voor materialen en (mondeling) informatie die helpen bij je fondswerving en voorbereiding. Hoe dichter op de start van je Muskathlon, hoe concreter en praktischer de informatie (verslag van de pre-scout tot en met de laatste voorbereidingen voor vertrek). Ook kunt je tijdens deze avonden je vragen stellen aan De 4e Musketier, Compassion en Open Doors en ons ontmoeten. Je leert op deze avond andere mensen kennen die dezelfde reis als jij gaan maken.

 • Via https://www.muskathlon.com/nl-nl/ kunt u in het schema zien naar welk land dit jaar of volgend jaar de Muskathlons gaan. Switch met de tabbladen door dit schema heen om van jaar te veranderen. Onder elk land staan de precieze data van de Muskathlon in dat land.

 • Er is per Muskathlon een reisprogramma per dag, maar deze ontvang je pas een enkele weken voor je vertrek. Houd er alvast rekening mee dat je een week op reis bent en dat je in de dagen voordat je de Muskathlon gaat doen ook projecten bezoekt. Tijdens die projectbezoeken kun je jouw sponsorkinder(en) en hun gezin(nen) ontmoeten en zie je een deel van het land.

  Tijdens je reis met Open Doors zul je de dagen voorafgaand aan je Muskathlon dag een beter beeld krijgen van de leefsituatie van christenen in het land dat je bezoekt.

 • De fiets moet worden meegenomen in een geschikte verpakking of fietsdoos (ook op Schiphol verkrijgbaar a 23 euro). Fiets plus fietsdoos mogen bij de meeste maatschappijen niet meer dan 23 kilo wegen. Tot 23 kilo kost vervoer meestal rond de 100 euro. Boven de 23 kilo het dubbele van dat bedrag. Het stuur moet in de lengterichting van het frame worden gedraaid, de pedalen en andere uitstekende onderdelen moeten worden verwijderd en de bandenspanning moet worden verlaagd.

  Fietsdozen zijn beschikbaar op Schiphol, maar mogelijk ook via je fietsenmaker om de hoek. Harde fietskoffers zijn te koop of te huur, bijvoorbeeld hier: https://www.wiel-rent.nl/nl/huren/fietskoffers/

  Uitgebreide tips: http://www.vakantiefietser.nl/praktische-tips/fiets-inpakken-in-een-fietsdoos/

  Instructiefilmpjes:
  1 Demontage en doos: https://youtu.be/JaztTF_AwSc
  2 Derailleur en ketting: https://youtu.be/X_vBFi3gqNg
  3 Harde (huur) koffer: https://youtu.be/sU0Qxlp-gNI

 • We zijn niet zo’n fan van het opwachten van deelnemers bij de finish van de Muskathlon door familie/vrienden die niet zelf aan de Muskathlon deelnemen. Twee redenen:
  - Een geestelijke: deelname aan de Muskathlon is niet alleen ‘over de finish’ komen. Het is ook een geestelijke reis, die tot een climax komt in de week van de Muskathlon. Het kan als storend worden ervaren als er niet-deelnemers in die week tussen de deelnemers door lopen. En we denken dat ook de deelnemer zelf zich dan verscheurd zal voelen tussen de loyaliteit naar de familie/vrienden en de overige deelnemers op deze reis.
  - Een praktische: voor en na het sportieve deel van de Muskathlon is er een druk programma. De deelnemers zitten vol in dat programma waar geen ruimte is om iets af te spreken met niet-deelnemers. De finish is niet per sé in bewoond gebied. De 4e Musketier wil en kan niet verantwoordelijk zijn voor niet deelnemers die de finishlocatie opzoeken.

  Het is natuurlijk wel een tof idee om de deelnemer groots binnen te halen! Maar doe dat dan bijvoorbeeld op Schiphol bij terugkomst van de deelnemers.

Financieel

 • Dat is afhankelijk van het land waar je deelneemt. Bij je aanmelding word je hierover geïnformeerd. De kosten die gedekt worden uit je reissombetaling bestaan o.a. uit: vliegtickets, verblijfskosten (hotel, voedsel), lokaal programma en vervoer, kosten van de organisatie (verwerken aanmelding, website muskathlon.nl, giftenadministratie, vragenafhandeling, organisatie en logistiek van de Muskathlon, maken van film- en fotomateriaal), shirt dat je tijdens de Muskathlon draagt en BTW.

  De kosten van de informatieavonden (huur, materiaal, koffie, thee), de pre-scouts (verkenning route, contacten leggen in het land), de tickets van de staff (voor zover niet betaald door de staff zelf) en de kosten van de terugkomavond (locatie, muziek en videomateriaal, eten en drinken, etc) worden voor jou betaald door Stichting vrienden van de 4e Musketier!

  Kosten die niet standaard in je reissom zitten zijn: vervoer van een fiets (kost meestal rond de 100 euro enkele reis), kosten van een medische/sportkeuring (wanneer je eigen huisarts hieraan niet wil meewerken. De kosten van een sportmedische keuring via een commerciële organisatie bedragen meestal rond de 125 euro, afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering kun je die kosten mogelijk wel deels daarop verhalen). Kosten van inentingen e.d. (afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ook deze kosten kun je afhankelijke van je (aanvullende) zorgverzekering mogelijk daarop verhalen). Kosten van verlengen van je paspoort (moet bijna altijd nog minimaal 6 maanden geldig zijn na arriveren in het land van de Muskathlon en eventueel benodigd visum (verschilt per land).

 • We raden aan om maandelijks een deel van je reis-projectkosten te voldoen, zo kun je die kosten spreiden en geef je ons gelegenheid noodzakelijke uitgaven te doen (we lenen geen geld van een bank). Dat kan op je persoonlijke pagina onder ‘Overzicht reissom’ per iDEAL. Overschrijven per bank kan natuurlijk ook, onder vermelding van je naam naar rekeningnummer NL13RABO0140016023 van Stichting de 4e Musketier te Enschede.

  Overboekingen per iDEAL worden meteen in je persoonlijke overzicht verwerkt. Overboekingen per bank vragen 2 á 3 weken verwerkingstijd, voordat deze zichtbaar zijn in je overzicht.

  Hou verder de door jou bij je aanmelding ondertekende voorwaarden aan:

  muskathlon.com/nl-nl/algemenevoorwaarden

  De betalingstermijnen en annuleringskosten:
  Een bedrag van 100 euro betaal je altijd en betaal je bij aanmelding.

  Dit zijn tevens de minimum annuleringskosten. Van die 100 euro worden onder andere de website muskathlon.nl met je persoonlijke pagina, je aan- en afmelding, je vragen en verwerken van je donaties betaald.

  - Bij annulering binnen negen maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 25%. Dit bedrag moet door elke deelnemer negen maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

  - Bij annulering binnen zes maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 50%. Dit bedrag moet door elke deelnemer zes maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

  - Bij annulering binnen drie maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 100%. Dit bedrag moet door elke deelnemer drie maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

  Met name vliegtickets zijn grote kostenposten. We boeken al een jaar voor vertrek een 'groep' (inschatting van aantal deelnemers op een project). Meestal moeten we 2 à 3 maanden voor vertrek namen en het definitieve aantal deelnemers en stafleden doorgeven. Tot ongeveer een maand voor vertrek mogen we meestal nog wijzigingen in namen doorgeven. Ongeveer 2 weken voor vertrek worden de tickets echt 'uitgedraaid' en via ons (per e-mail) aan de deelnemers verstrekt. Met het e-ticketnummer kan vervolgens op de dag van vertrek ingecheckt worden op het vliegveld om je boardingpass e.d. te verkrijgen.

  De exacte tijdstippen, voorwaarden en kosten (van met name afzeggen van reserveringen of wijzigen van namen) verschillen per vliegmaatschappij. Mede daarom zijn we genoodzaakt annuleringskosten te hanteren.

  Kosten voor het vliegticket zitten in je reissom, maar zijn pas 6-9 maanden voor vertrek beschikbaar. Voor (met name) de vroege aanmelders kan het daarom zijn dat de projectkosten na aanmelding toch aangepast moeten worden, hoewel we natuurlijk een reële inschatting van de kosten voor een vliegticket proberen te maken op basis van eerdere jaren. De kosten van vervoer van je fiets (indien van toepassing) worden ook pas enkele weken/maanden voor vertrek toegevoegd, nadat deze zijn afgestemd met de vliegmaatschappij. Een eventuele 1 persoons kamer brengt ook extra kosten mee, die pas na aangeven door jou en afstemming met de projectleider worden toegevoegd aan je reissom.

 • Denk aan:

  - Reiskosten naar de informatieavonden.
  - Materiaal dat je zelf wilt aanschaffen en nog niet hebt (loop- of fietskleding, fiets, hardloopschoenen, sportvoeding, e.d.)
  - Postzegels voor het opsturen van machtigingskaarten.
  - Eventueel verlengen van je paspoort (deze moet bijna altijd nog minimaal een half jaar na aankomst in het land van deelname nog geldig zijn).
  - Afhankelijk van het land kosten voor een visum (specifieke informatie volgt in de periode naar je Muskathlon toe, verschilt per land). Deze bedragen 0-100 euro.
  - Kosten van inentingen (neem hiervoor contact op met je eigen GGD) en indien gewenst DEET (anti-muggen-spray) e.d..
  - Kosten voor een sportmedische keuring, wanneer je eigen huisarts hier niet aan mee wil werken.
  - Vervoer van je fiets als je gaat mountainbiken of racefietsen (afhankelijk van land kost dit meestal 100 euro voor een enkele reis).
  - Bij deelname voor Compassion: opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) bij je gemeente. Compassion neemt hiervoor contact met je op.

 • Ja, dat kan! Online gaat dit via jouw persoonlijke wervingspagina op www.muskathlon.nl. De gift is meteen op jouw teller te zien. Voor het offline binnenhalen van een gift wordt er gewerkt met machtigingsflyers.
  Voor Compassion kan je die aanvragen via muskathlon@compassion.nl
  Voor Open Doors kan je die aanvragen door te mailen naar: muskathlon@opendoors.nl of het doorgeven van aan doorlopende machtiging via: https://www.opendoors.nl/muskathlon/geven.

  Daarnaast ontvang je na je aanmelding een welkomstpakket waar standaard een aantal machtigingskaarten in zitten.

  Het ingevulde formulier kan vervolgens opgestuurd worden naar de Vrienden van Gerechtigheid / De 4e Musketier: Postbus 40062
  7504 RB ENSCHEDE. Het verwerken van een papieren machtigingskaart zal 2-4 weken duren voordat het bedrag op jouw persoonlijke wervingspagina bijgeschreven is. Meer informatie over alle mogelijkheden om giften te geven, staat hier: https://de4emusketier.nl/geven.

 • ONTVANGEN DONATIES (iDEAL & OVERBOEKING)

  Deze tabel bevat alle donaties die je tot een bepaalde datum hebt ontvangen, zowel via je eigen persoonlijke pagina (iDEAL, Targetpay), als via de bank, sponsorkindjes en overige.

  De som van de bedragen in deze tabel is het totaal wat ook in je meter staat.  NIET AFGERONDE DONATIES (iDEAL)

  Dit zijn afgebroken donaties, via je eigen persoonlijke pagina. Een sponsor is dan wel begonnen aan een donatie via jou persoonlijke pagina, maar heeft deze om een of andere reden niet afgerond.

  Check of deze persoon (rond dezelfde datum) ook in de tabel ‘Ontvangen Donaties (iDEAL & overboeking) voorkomt. Dan is donatie in een tweede poging blijkbaar alsnog gelukt.

  Zo niet, dan zou je deze persoon kunnen benaderen, melden dat de donatie niet is afgerond en vragen of ze de donatie alsnog willen doen.

  De bedragen die hier staan, tellen dus niet mee in je meter.

 • Het sponsoren van een kind kost €33 per maand.

 • Compassion verstuurt op verzoek van en via een code aan een deelnemer gekoppeld kind-informatiepakket naar degene die het kindje wil sponsoren. Na invullen naar Compassion terugsturen van het formulier, werkt Compassion dit bij in de kindadministratie en geeft de namen van de gesponsorde kinderen wekelijks door aan de 4e Musketier, om dit bij te werken in de meters van de deelnemers. Elk gesponsord kindje telt mee voor 1.000 euro op je sponsormeter.

  Zie ook hier: https://www.compassion.nl/doe-mee/kom-in-actie/doe-een-muskathlon/ondersteun-een-deelnemer/

 • Het is op twee manieren mogelijk om direct op jouw naam een kind te sponsoren, namelijk zo:

  Offline-route: In dat geval zijn er fysieke informatiepakketten aan te vragen, waarin de kinderen staan voor wie een sponsor gezocht kan worden. Het aanvragen van de informatiepakketten kan via https://www.compassion.nl/help-ook-mee/kom-in-actie/doe-een-muskathlon-mv/materialen-aanvragen/. Laat de sponsor altijd jouw Muskathlon-code of Muskathlon+naam invullen, zodat de kindsponsoring aan jouw naam gekoppeld kan worden.

  Online-route: Rechtstreeks via www.compassion.nl/help-ook-mee/geef/sponsor-een-kind/ sponsoren in jouw naam kan ook, maar dan moet de kindsponsor jouw Muskathlon-code of Muskathlon+naam opgeven in het opmerkingenveld van het invulformulier. Door die opmerking toe te voegen, wordt de kindsponsoring bij jou meegeteld.

  Zowel bij de offline-route als bij de online-route dien je er rekening mee te houden dat het 3 weken duren voordat alles op het overzicht van jouw wervingspagina te zien is.

 • Na 3 weken zou de sponsoring van een kind zichtbaar moeten zijn op het overzicht van jouw persoonlijke wervingspagina. Voor het bekijken van het overzicht moet je wel ingelogt zijn op je persoonlijke wervingspagina. Dit kan met de gegevens die je via mail van de 4e Musketier ontvangen hebt.

 • Kindsponsors worden zeker meegeteld, want er zal voor elke kindsponsor die door jouw geworven is een bedrag van €1.000 op je teller bijkomen. Dit kan alleen als degene die een kind gaat sponsoren bij het indienen van die sponsoring jouw persoonlijke Muskathlon-code gebruikt. Dankzij die code weten wij dat het gesponsorde kind voor jouw Muskathlon telt.

 • Ja. Met Open Doors is afgesproken dat zij de machtigingen voor incasso verwerken en van de machtigingen die voor meerdere maanden gelden, het totaalbedrag ineens tellen en doorgeven aan de 4e Musketier ter verwerking in de tellers. Het risico van storno's (incasso's die niet lukken) ligt daarmee bij Open Doors. Net zoals bij Compassion het risico van een storno bij Compassion ligt, omdat zij de maandelijkse sponsorbijdrage zelf bij de sponsor incasseren.

  Daarnaast is er met ingang van 2018 een nieuwe regeling waarbij je als deelnemer vaste donateurs voor Open Doors werft á 7 euro per maand, waarbij elke nieuwe donateur voor 250 euro op je teller mee telt.

  Op een machtigingskaart die elke deelnemer onder andere kan downloaden op zijn persoonlijke pagina (onder downloads), is een eenmalige donatie aan te geven. Dit type machtigingskaarten is geschikt als je een evenement hebt met veel mensen die mogelijk niet allemaal contant geld bij de hand hebben of mensen die liever niet via de computer (je persoonlijke wervingspagina) een donatie doen. De verwerkingstijd van deze machtigingen is 2-4 weken (van opsturen tot zichtbaar op je teller).

 • Dat kan gebeuren. Bij iDEAL donaties via muskathlon.nl is de reden meestal dat iemand niet op jou persoonlijke pagina de iDEAL-donatie doet, maar op de algemene donatiepagina. In dat geval wordt de donatie niet aan de deelnemer gekoppeld.
  Bij overboekingen per bank komt het regelmatig voor dat er een donatie gedaan wordt, zonder dat vermeld is voor welke deelnemer dit bedoeld is. Ook dan wordt die donatie onder de noemer ‘Algemeen’ geboekt. De algemene donaties worden na de Muskathlon verdeeld onder de doelen.

  In beide gevallen vinden we de donatie over het algemeen snel terug en koppelen we die aan de deelnemer voor wie het bedoeld is, als je bij je melding de volgende informatie doorgeeft:
  - Is de donatie per iDEAL op de website gedaan of via een overboeking per bank?
  - Wat is de naam van de donateur, het bedrag en de datum van de donatie? Hoe preciezer, hoe beter :)

 • Van de verzamelde fondsen wordt ongeveer 10% besteed aan kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de Muskathlon. De overige kosten worden gedekt uit de reissommen van de deelnemers en door algemene donaties. De organisatie- en fondswervingskosten blijven daarmee fors onder de door het de norm van 25% die het CBF (keurmerk) hanteert.

  Dit kunnen we alleen realiseren door de vele betrokken vrijwilligers, 'vrienden van' en ondernemers die tijd, kennis, contacten en financiën steken in het werk van De 4e Musketier.

  Een heel groot deel van de bij Stichting De 4e Musketier (organisatie van de Muskathlon) en Stichting Vrienden van Gerechtigheid (beheer donaties) betrokken medewerkers is vrijwilliger. De groeiende omvang van de Muskathlon en daarmee gemoeide geldstromen, maakt het echter noodzakelijk ook enkele betaalde krachten in dienst te hebben. Deze betaalde krachten werken bovenop hun betaalde contracturen vaak extra uren, ook in avonden en weekenden, hebben regelmatig een eerdere, beter betaalde baan opgegeven en niemand ontvangt extra vergoedingen, afgezien van feitelijk gemaakte onkosten. De vrijwilligers die dat kunnen, dragen naast hun tijd ook financieel bij in de kosten die gemaakt worden.

  Uit deze 10% worden bijvoorbeeld kosten van de informatieavonden (huur, materiaal, koffie, thee), de pre-scouts (verkenning route, contacten leggen in het land), de tickets van de staff (voor zover niet betaald door de staff zelf) en de kosten van de terugkomavond (locatie, muziek en videomateriaal, eten en drinken, etc) betaald, waarmee we de reis/projectkosten voor deelnemers iets kunnen drukken.

 • Een factuur voor een gift is boekhoudkundig een wat vreemde constructie en wordt ook vaak pas achteraf verstrekt. Dus wat we doen is op aanvraag een formele bedankbrief sturen (pdf per e-mail of indien noodzakelijk per post) als bevestiging van de donatie. Of vooraf met de informatie hoe een donatie gedaan kan worden.

  Wat we daarvoor nodig hebben:
  - De naam en contactgegevens van het bedrijf/persoon (waaronder e-mail adres waar de brief heen moet).
  - Het bedrag en de datum van de donatie (wij checken of de donatie feitelijk gedaan is).

  Bij het overmaken van een donatie (IBAN rekeningnummer NL82RABO0168445190 van Stichting vrienden van Gerechtigheid in Enschede) is het wel belangrijk dat de donateur in de omschrijving meldt: “Muskathlon Naam Deelnemer”. Anders weten we niet dat de donatie voor jouw bedoeld is.

  De donatie kan ook via jouw persoonlijke pagina gedaan worden (iDEAL). Deze wordt dan direct verwerkt in je overzicht en meter.

  De donatie telt pas mee in je overzicht als deze feitelijk is overgemaakt.

 • Dat is afhankelijk van de manier waarop gedoneerd wordt. Het meest snel en eenvoudig is de donatie via iDEAL of PayPal op je eigen persoonlijke pagina. Deze wordt automatisch en direct verwerkt in je overzicht. Promoot deze manier van doneren zo veel mogelijk!

  Donaties die via een bankoverschrijving worden geboekt, kosten ongeveer 2 (1-4) weken, voordat ze zichtbaar worden in je overzicht. Deze moeten eerst door de bank verwerkt worden, vervolgens per deelnemer door de boekhouder in de boekhouding van de Muskathlon en van daaruit geëxporteerd uit de boekhouding en door de teamleider office geïmporteerd op www.muskathlon.nl, zodat van alle deelnemers die in die periode een donatie per bank hebben ontvangen de meter wordt bijgewerkt.

  Machtigingen kosten gemiddeld 2 tot 4 weken. Deze gaan eerst op de post naar het adres op de machtiging. Worden vervolgens eenmaal per week handmatig door vrijwilligers ingevoerd. Dat bestand wordt aangeboden bij de bank, die een week later de incasso uitvoert. De ingevoerde incasso’s worden door de teamleider office middels een import toegevoegd aan het overzicht van de deelnemers. Uitval doordat mensen de incasso terugboeken of er onvoldoende saldo was e.d. worden via de boekhouding verwerkt en per mislukte incasso in de weken daarna verrekend op je teller (mensen mogen tot 56 dagen na incassso in geincasseerd bedrag ongedaan maken).

  NB: stichting Vrienden van Gerechtigheid mag machtiging tot een maximum van 1.000 euro per machtiging incasseren.
  NB: stuur een machtiging NIET en per mail (ingescand) EN per post, maar ALLEEN per post. De kans is erg groot dat we de machtiging anders 2 keer gaan verwerken en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
  NB: bewaar wel altijd zelf een kopie/scan/foto van machtigingen die je opstuurt. Voor je eigen administratie, voor het geval de machtigingen niet bij ons aankomen en ook voor de contactgegevens van je sponsors, zodat je hen kunt benaderen als een incasso niet uitgevoerd kan worden.
  NB: machtigingen zijn handig in sommige situaties, maar kosten veel verwerkingstijd en hebben een kans dat de machtiging uiteindelijk niet resulteert in een feitelijke donatie, als iemand zich toch bedenkt en de incasso storneert of de incasso niet goed invult (onjuist rekeningnummer, ontbrekende contactgegevens). Beperk daarom het gebruik van machtigingen, als een donatie via iDEAL, contant of een bankoverschrijving ook mogelijk is.

  Bij ziekte of afwezigheid van 1 van de betrokkenen of bij extreme drukte (bijvoorbeeld rondom een event of karakterweekend) of andere onvoorziene omstandigheden, kan het bijwerken vertraging oplopen.

 • Tips voor fondsenwerving en online documenten zijn via https://www.compassion.nl/mijnmuskathlon/ te downloaden. Fysieke materialen die door jou uitgedeeld kunnen worden, zijn: brochures, magazines of machtigingskaarten. Het complete aanbod en het aanvragen van die materialen kan via https://www.compassion.nl/mijnmuskathlon/.

Risico's

 • De manier waarop je visum geregeld wordt verschilt per Muskathlon bestemming. Soms moet je deze vooraf (digitaal) aanvragen, soms is het genoeg deze bij de grens te kopen. Ruim twee maanden van te voren hoor je hoe je voor jouw bestemming aan een visum kunt komen.

  De inentingen die jij nodig hebt voor je reis moet je zelf regelen. Dit kun je doen door contact op te nemen met instanties zoals de GGD (https://www.ggdreisvaccinaties.nl/) of TravelClinic (https://www.travelclinic.com/).

 • Ja, we zorgen dat iedereen veilig kan sporten. Een medisch team staat klaar om te helpen bij ongevallen.

 • Meld dit zo spoedig mogelijk via https://www.muskathlon.com/nl-nl/contact of https://de4emusketier.nl/contact

  Houd rekening met de bij je aanmelding door jou ondertekende voorwaarden: https://www.muskathlon.com/nl-nl/algemenevoorwaarden

  De betalingstermijnen en annuleringskosten:

  Een bedrag van 100 euro betaal je altijd en betaal je bij aanmelding.
  Bij annulering binnen negen maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 25%. Dit bedrag moet door elke deelnemer negen maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.
  Bij annulering binnen zes maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 50%. Dit bedrag moet door elke deelnemer zes maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.
  Bij annulering binnen drie maanden voor de start van de Muskathlon betaal je 100%. Dit bedrag moet door elke deelnemer twee maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

  Deze annuleringskosten dekken gemiddeld de kosten van zaken als je aan- en afmelding, verwerking van vragen en donaties, een stukje indirecte kosten van de organisatie, annuleringskosten die door vliegtuigmaatschappijen en hotels aan ons worden doorberekend voor het annuleren van een ticket, hotelkamer e.d.

  Zorg zelf voor een passende reis- en annuleringsverzekering zodat je de kosten voor eventuele annulering hierop kunt verhalen.
  NB Een annuleringsverzekering dekt over het algemeen alleen kosten van onvoorziene zaken als overlijden van een familielid of andere acute nood, maar geen annulering door blessures e.d.. Houd er dus rekening mee dat annuleren toch kosten met zich mee brengt, afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering en de reden en tijdstip van annuleren.