Indonesië - Sumba @home

Doe mee

De pandemie raakt iedereen, maar vooral hen die leven in extreme armoede. COVID-19 zorgt ervoor dat naar schatting 50 miljoen mensen veroordeeld worden tot een leven in extreme armoede. Gevolg: tegen het einde van 2020 leven totaal 690 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden. De kinderen onder
hen zijn de meest kwetsbaren. Honger, ziekte, misbruik, uitbuiting en geweld; niets is hen vreemd. Een onrecht waar God Zijn ogen niet voor sluit. Laten wij dat ook niet doen en hen een kans geven op een veilig bestaan en een hoopvolle toekomst. Je kunt op verschillende manieren helpen.

Help structureel: Sponsor een kind
Armoede is niet alleen het ontbreken van geld. Het is ook het ontbreken van hoop. Armoede spreekt: het wordt niets met jou. Het heeft effect op je zelfbeeld en je omgang met anderen. Een gezonde ontwikkeling kost tijd, er is structurele hulp nodig en individuele zorg. Het kindsponsorprogramma van Compassion biedt hulp op sociaal en emotioneel vlak. We bieden gezondheidszorg en onderwijs aan. Kinderen krijgen de kans om een studie te volgen of een vak te leren. En… elk kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken
waar Compassion mee samenwerkt. Samen vormen zij een stabiele basis, zodat ieder kind tot bloei kan komen. Voor €33 per maand verander je het leven van een kind structureel.

Doneer eenmalig:

1. COVID-noodhulp
De crisis die COVID-19 heet, heeft wereldwijd ongekende impact. Social distancing is niet mogelijk als je met veel mensen op elkaar leeft en geen werk betekent geen inkomen en dus geen eten. Op het Indonesische eiland Sumba is ondervoeding in de normale situatie al een probleem. Gezinnen hebben geen toegang tot schoon water, dus handen wassen zoals wij dat kennen is niet mogelijk. De Compassion-projecten blijven voorlopig gesloten. Medewerkers houden online contact met de
sponsorkinderen en distribueren voedselpakketten en hygiënekits waar mogelijk. Met jouw donatie kunnen nog meer gezinnen worden voorzien van voedselpakketten, hygiënekits en medische hulp.

2. Hospitality-opleiding voor 8 jongeren
Een vervolgopleiding is duur en ligt buiten de financiële draagkracht van veel ouders. Na de middelbare school komen veel jongeren in aanmerking voor dagelijks werk, zoals winkeliers, waarvoor geen speciale vaardigheden vereist zijn. Samen met de lokale kerken werkt Compassion Indonesië samen om jongeren toe te rusten met vaardigheden die belangrijk zijn en passen bij hun talenten en
interesses. Acht jongeren uit Sumba en Bali zijn geselecteerd voor een tweejarige Hospitality-opleiding. Na deze opleiding kunnen ze hun opleiding voortzetten naar een vervolgprogramma. Uiteindelijk kunnen ze een zelfstandig inkomen verdienen en de levensstandaard van het gezin te verbeteren. Om deze 8 jongeren te ondersteunen is €24.985,- nodig.

3. Start van 3 Moeder- en Babyprojecten
Op het Indonesische eiland Sumba hebben veel mensen weinig onderwijs genoten en werken de meesten als dagloner in de traditionele landbouw. Problemen als ondervoeding, gebrek aan schoon drinkwater en beperkte kennis bij de opvoeding van kinderen zijn aan de orde van de dag. Daarom worden drie Moeder- en Babyprojecten gestart waardoor kwetsbare moeder en baby’s een gezonde
start krijgen. Ze krijgen toegang tot verloskundige hulp en gezondheidszorg. Daarnaast krijgen zij extra eten, voedingssupplementen, vaccinaties en benodigdheden als hygiëneproducten en dekens. Binnen het project wordt ook een opvoedcursus aangeboden aan de jonge ouders. De kosten hiervan bedragen €40,227.50.

4. Sumba: schone watervoorziening voor 247 kinderen en gezinnen
Sumba eiland heeft ook te kampen met ernstige tekorten aan schoon water tijdens het droogseizoen. De mensen moeten dan vaak ver lopen om 10-20 liter water te halen voor dagelijks gebruik. Daarnaast zijn beschikbare waterbronnen vaak vervuild omdat ze gedeeld worden met dieren. Een van de grote gevolgen van het watergebrek is dat kinderen zich nauwelijks wassen of goed hun handen kunnen wassen en ze ziek worden. Als ze zich al kunnen wassen dan is het in vies stilstaand water. Kinderen moeten hun ouders helpen om water te halen en ten gevolge hiervan komen ze vaak te laat op school of helemaal niet. Er is hier een goede schone watervoorziening nodig om de deze problemen op te lossen voor 247 kinderen, hun gezinnen, projectmedewerkers en andere mensen uit
de lokale gemeenschap. Om dit te realiseren is € 6902,- nodig.

Indonesië

29 augustus 2020

Sports

Partner

partner compassion

Geworven fondsen voor Indonesië

€ 0
€ 436.987
€ 650.000

0 km
3.549 km
12.520 km
kinderen gesponsord deelnemers

3

24

Bekijk deelnemers

De uitdaging | € 673.456 euro inzamelen voor het werk van Compassion in Indonesië - Sumba en een sportieve uitdaging naar keuze. Samen overbruggen we de kilometers naar Sumba!

Kosten | Jouw tijd en inzet

Extra info | Deze speciale @home Muskathlon wordt georganiseerd door Compassion en 4M NL.

Een bijzonder indrukwekkende en mooie week waarin ik God en mezelf beter heb leren kennen!
Anne Loes - Muskathlon Ethiopië 2018 More stories...