Filipijnen @home

Doe mee

De pandemie raakt iedereen, maar vooral hen die leven in extreme armoede. COVID-19 zorgt ervoor dat naar schatting 50 miljoen mensen veroordeeld worden tot een leven in extreme armoede. Gevolg: tegen het einde van 2020 leven totaal 690 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden. De kinderen onder
hen zijn de meest kwetsbaren. Honger, ziekte, misbruik, uitbuiting en geweld; niets is hen vreemd. Een onrecht waar God Zijn ogen niet voor sluit. Laten wij dat ook niet doen en hen een kans geven op een veilig bestaan en een hoopvolle toekomst. Je kunt op verschillende manieren helpen.

Help structureel: Sponsor een kind
Armoede is niet alleen het ontbreken van geld. Het is ook het ontbreken van hoop. Armoede spreekt: het wordt niets met jou. Het heeft effect op je zelfbeeld en je omgang met anderen. Een gezonde ontwikkeling kost tijd, er is structurele hulp nodig en individuele zorg. Het kindsponsorprogramma van Compassion biedt
hulp op sociaal en emotioneel vlak. We bieden gezondheidszorg en onderwijs aan. Kinderen krijgen de kans om een studie te volgen of een vak te leren. En… elk kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken
waar Compassion mee samenwerkt. Samen vormen zij een stabiele basis, zodat ieder kind tot bloei kan komen. Voor €33 per maand verander je het leven van een kind structureel.

Doneer eenmalig:

1. COVID-noodhulp
De crisis die COVID-19 heet, heeft wereldwijd ongekende impact. Op 31 mei is de lockdown op de Filipijnen opgeheven, behalve voor iedereen onder de 20 jaar. Doordat kinderen gedwongen thuis zitten en ouders inkomsten hebben misgelopen tijdens de lockdown, lopen kinderen op de Filipijnen een groter risico op online seksuele uitbuiting. Projectmedewerkers van Compassion proberen zoveel
mogelijk gezinnen thuis te bezoeken en hen te begeleiden. Ouders krijgen voorlichting en ook ontvangen de gezinnen voedselpakketten, hygiëne kits en medische zorg. Met jouw donatie steun je de kinderen op de Filipijnen.

2. Speeltuin en kindvriendelijke ruimte met boeken en multimedia voor 459 sponsorkinderen
Ieder kind heeft het recht om veilig te kunnen spelen. In een Compassion-project op de Filipijnen zijn 459 sponsorkinderen aangesloten die ofwel geen eigen huis hebben, ofwel zo klein wonen dat er geen ruimte is om te spelen. Geld voor speelgoed is er niet, terwijl spelen belangrijk is voor kinderen om zich sociaal, emotioneel, cognitief én fysiek te ontwikkelen. Het bouwen van een veilige speeltuin en kindvriendelijke ruimte met boeken en multimedia biedt hierin een oplossing. Ook is dit een mooie ontmoetingsplek voor andere kinderen en gezinnen, om zo in contact te komen met kinderen die bij de kerk aangesloten zijn. Voor de bouw is €15.000 nodig.

3. Schoon drinkwater voor kinderen en gezinnen op Guimares
In de gemeente Sibunag op het Filipijnse eiland Guimaras, heeft meer dan 80 procent van de bewoners geen toegang tot veilig en schoon drinkwater. Water overdraagbare ziekten zoals diarree, buiktyfus, parasitisme, acute gastro‐enteritis en amoebiasis zijn hierdoor de belangrijkste oorzaak van het ziekte‐ en sterftecijfer onder de bevolking. Het kopen van schoon drinkwater is voor bewoners
met een laag inkomen onbetaalbaar. Het aanbrengen van een watersysteem ‐ goed voor 6000 liter per dag ‐ bij het project, is een duurzame oplossing voor het watertekort en de hoge kosten van drinkwater in dit gebied. Voor dit ultrafiltratie watersysteem dat regenwater opvangt en filtert, is €15.000 nodig.

Filipijnen

29 augustus 2020

Sports

Partner

partner compassion

Geworven fondsen voor Filipijnen

€ 0
€ 541.969
€ 720.000

0 km
13.203 km
10.559 km
kinderen gesponsord deelnemers

6

62

Bekijk deelnemers

De uitdaging | € 720.000 euro inzamelen voor het werk van Compassion de Filipijnen en een sportieve uitdaging naar keuze. Samen overbruggen we de kilometers naar de Filipijnen!

Kosten | Jouw tijd en inzet

Extra info | Deze speciale @home Muskathlon wordt georganiseerd door Compassion en 4M NL.

Je geeft veel in de voorbereiding maar je krijgt zoveel meer terug!
More stories...