Brazilië @home

Doe mee

De pandemie raakt iedereen, maar vooral hen die leven in extreme armoede. COVID-19 zorgt ervoor dat naar schatting 50 miljoen mensen veroordeeld worden tot een leven in extreme armoede. Gevolg: tegen het einde van 2020 leven totaal 690 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden. De kinderen onder hen zijn de meest kwetsbaren. Honger, ziekte, misbruik, uitbuiting en geweld; niets is hen vreemd. Een onrecht waar God Zijn ogen niet voor sluit. Laten wij dat ook niet doen en hen een kans geven op een veilig bestaan en een hoopvolle toekomst. Je kunt op verschillende manieren helpen.

Help structureel: Sponsor een kind
Armoede is niet alleen het ontbreken van geld. Het is ook het ontbreken van hoop. Armoede spreekt: het wordt niets met jou. Het heeft effect op je zelfbeeld en je omgang met anderen. Een gezonde ontwikkeling kost tijd, er is structurele hulp nodig en individuele zorg. Het kindsponsorprogramma van Compassion biedt
hulp op sociaal en emotioneel vlak. We bieden gezondheidszorg en onderwijs aan. Kinderen krijgen de kans om een studie te volgen of een vak te leren. En… elk kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken
waar Compassion mee samenwerkt. Samen vormen zij een stabiele basis, zodat ieder kind tot bloei kan komen. Voor €33 per maand verander je het leven van een kind structureel.

Doneer eenmalig:

1. voor COVID-noodhulp
Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen door de COVID-19 pandemie en het aantal gevallen blijft toenemen. Met name in het noorden van het land gaat de verspreiding snel en de medische voorzieningen in

dat deel van het land zijn beperkt. Alle gebieden waar Compassion werkt in het land zijn voorlopig in isolatie. De lokale Compassion-medewerkers doen er alles aan om de gezinnen in hun basisbehoeften te voorzien. Met jouw donatie gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, hygiënekits en medische hulp. Ter illustratie: een voedselpakket voorziet een gezin van 5 personen voor ongeveer 2 weken van eten, inclusief voedingssupplementen voor ondervoede kinderen. Een hygiënekit voorziet een gezin 6 maanden lang.*

2. voor het fonds ‘Zeer kwetsbare kinderen’
Problemen als verwaarlozing, mishandeling, kindermisbruik en kinderhandel komen veelvuldig voor in Brazilië en zeker nu gezinnen gedwongen thuis zijn en de werkloosheid is toegenomen, zijn kinderen extra kwetsbaar. De lokale Compassion-medewerkers doen er alles aan om de kinderen te beschermen en de gezinnen in hun basisbehoeften te voorzien. Met jouw donatie kunnen interventies zoals opvoedcursussen, traumahulp, juridische hulp, uithuisplaatsingen en essentiële woonvoorzieningen worden gerealiseerd.

*Deze cijfers zijn indicatief en verschillen per land. Jouw donatie gaat naar het fonds Noodhulp waarmee gezinnen wereldwijd worden ondersteund in wat er voor hen nodig is.

Brazilië

29 augustus 2020

Sports

Partner

partner compassion

Geworven fondsen voor Brazilië

€ 0
€ 41.359
€ 250.000

0 km
1.750 km
9.004 km
kinderen gesponsord deelnemers

2

20

Bekijk deelnemers

De uitdaging | € 250.000 euro inzamelen voor het werk van Compassion in Brazilië en een sportieve uitdaging naar keuze. Samen overbruggen we de kilometers naar Brazilië!

Kosten | Jouw tijd en inzet

Extra info | Deze speciale @home Muskathlon wordt georganiseerd door Compassion en 4M NL.

De Muskathlon heeft me weer laten zien dat compassie een werkwoord is.
Jasper - Muskathlon Ethiopië 2018 More stories...