Indonesië - Timor @home

Doe mee

De pandemie raakt iedereen, maar vooral hen die leven in extreme armoede. COVID-19 zorgt ervoor dat naar schatting 50 miljoen mensen veroordeeld worden tot een leven in extreme armoede. Gevolg: tegen het einde van 2020 leven totaal 690 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden. De kinderen onder
hen zijn de meest kwetsbaren. Honger, ziekte, misbruik, uitbuiting en geweld; niets is hen vreemd. Een onrecht waar God Zijn ogen niet voor sluit. Laten wij dat ook niet doen en hen een kans geven op een veilig bestaan en een hoopvolle toekomst. Je kunt op verschillende manieren helpen.

Help structureel: Sponsor een kind
Armoede is niet alleen het ontbreken van geld. Het is ook het ontbreken van hoop. Armoede spreekt: het wordt niets met jou. Het heeft effect op je zelfbeeld en je omgang met anderen. Een gezonde ontwikkeling kost tijd, er is structurele hulp nodig en individuele zorg. Het kindsponsorprogramma van Compassion biedt
hulp op sociaal en emotioneel vlak. We bieden gezondheidszorg en onderwijs aan. Kinderen krijgen de kans om een studie te volgen of een vak te leren. En… elk kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken
waar Compassion mee samenwerkt. Samen vormen zij een stabiele basis, zodat ieder kind tot bloei kan komen. Voor €33 per maand verander je het leven van een kind structureel.

Doneer eenmalig:

1. COVID-noodhulp
De bevolking op het Indonesische eiland Timor gaat gebukt onder extreme armoede. De grootste uitdagingen zijn ondervoeding, gebrek aan schoon drinkwater, verwaarlozing van kinderen en werkloosheid. De huidige crisis zet dit alles nog extra onder druk. Door de lockdown kunnen mensen niet werken. Geen werk betekent geen inkomen en dus geen eten. De Compassion-projecten blijven
voorlopig gesloten. Medewerkers houden online contact met de sponsorkinderen en distribueren voedselpakketten en hygiënekits waar mogelijk. Met jouw donatie kunnen nog meer gezinnen worden voorzien van voedselpakketten, hygiënekits en medische hulp.

2. Schone watervoorziening voor 176 kinderen en gezinnen (Alor eiland)
Voor veel kerken en gemeenschappen in deze regio is het tekort aan schoon drinkwater gedurende het droogseizoen een groot probleem. De bovengrondse waterbronnen drogen namelijk op en mensen moeten dan ver reizen om water te halen. Een andere uitdaging tijdens het regenseizoen is dat het water wat dan uit de nabijgelegen rivier gehaald wordt door overstromingen vies is en niet goed gefilterd wordt. Dit brengt ziekten met zich mee. Er is dringend behoefte aan een goed watervoorzieningssysteem dat voorziet in schoon drinkwater voor 176 sponsorkinderen, hun gezinnen, projectmedewerkers en andere mensen uit deze gemeenschap. Er is €7250,- nodig om dit te realiseren.

3. Schone watervoorziening voor 161 kinderen en gezinnen (Sabu eiland)
Ook dit gebied heeft te kampen met ernstige tekorten aan schoon water tijdens het droogseizoen. De mensen moeten dan vaak meer dan 2 kilometer lopen om water te halen. Daarnaast zijn beschikbare waterbronnen vaak vervuild omdat ze gedeeld worden met dieren. Een van de grote gevolgen van het watergebrek is dat kinderen zich nauwelijks wassen of goed hun handen kunnen wassen en ziek worden. Kinderen moeten hun ouders helpen om water te halen en daardoor komen ze vaak te laat op school of helemaal niet. Er is hier een goede schone watervoorziening nodig om deze problemen op te lossen voor 161 kinderen, hun gezinnen en andere mensen uit de lokale gemeenschap. Om dit te realiseren is €7625,- nodig.

4. Kupang: watertoren faciliteiten voor 189 kinderen en gezinnen
De lokale gemeenschap in dit gedeelte van West-Timor heeft zeer slechte toegang tot schoon drinkwater tijdens het droogseizoen. De lokale kerk heeft wel een goede waterbron onder de grond gevonden maar heeft niet de middelen en faciliteiten om dit uit de grond te halen. Er zijn watertanks, een watertoren, goede waterleidingen en een goede ondersteunende infrastructuur nodig om ervoor te zorgen dat 189 kinderen, gezinnen en mensen uit de lokale gemeenschap makkelijker toegang tot
schoon water krijgen. Er is € 1.350,- nodig om deze faciliteiten te realiseren.

Indonesië

29 augustus 2020

Sports

Partner

partner compassion

Geworven fondsen voor Indonesië

€ 0
€ 33.782
€ 250.000

0 km
1.577 km
12.816 km
deelnemers

12

Bekijk deelnemers

De uitdaging | € 250.000 euro inzamelen voor het werk van Compassion in Indonesië - Timor en een sportieve uitdaging naar keuze. Samen overbruggen we de kilometers naar Timor!

Kosten | Jouw tijd en inzet

Extra info | Deze speciale @home Muskathlon wordt georganiseerd door Compassion en 4M NL.

De Muskathlon verbind persoonlijk geloof, inspanning en bemoediging samen tot een levensveranderende ervaring.
Tirza - Muskathleet Jordanië 2018 More stories...