De pandemie raakt iedereen, maar vooral hen die leven in extreme armoede. COVID-19 zorgt ervoor dat naar schatting 50 miljoen mensen veroordeeld worden tot een leven in extreme armoede. Gevolg: tegen het einde van 2020 leven totaal 690 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden. De kinderen onder
hen zijn de meest kwetsbaren. Honger, ziekte, misbruik, uitbuiting en geweld; niets is hen vreemd. Een onrecht waar God Zijn ogen niet voor sluit. Laten wij dat ook niet doen en hen een kans geven op een veilig bestaan en een hoopvolle toekomst. Je kunt op verschillende manieren helpen.

Help structureel: Sponsor een kind
Armoede is niet alleen het ontbreken van geld. Het is ook het ontbreken van hoop. Armoede spreekt: het wordt niets met jou. Het heeft effect op je zelfbeeld en je omgang met anderen. Een gezonde ontwikkeling kost tijd, er is structurele hulp nodig en individuele zorg. Het kindsponsorprogramma van Compassion biedt
hulp op sociaal en emotioneel vlak. We bieden gezondheidszorg en onderwijs aan. Kinderen krijgen de kans om een studie te volgen of een vak te leren. En… elk kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale kerken
waar Compassion mee samenwerkt. Samen vormen zij een stabiele basis, zodat ieder kind tot bloei kan komen. Voor €33 per maand verander je het leven van een kind structureel.

Doneer eenmalig:

1. COVID-noodhulp
In Rwanda zijn de gevolgen van COVID-19 voelbaar. Scholen zijn gesloten en doordat ook alle kerken gesloten zijn, liggen de activiteiten op de Compassion-projecten stil. De projectmedewerkers communiceren waar mogelijk telefonisch met de kinderen en hun ouders en zorgen waar nodig voor noodhulp, spoedeisende gezondheidszorg en extra bescherming van de kinderen. Er zijn tot nu toe 37.000 voedselpakketten en 38.000 hygiënekits uitgedeeld. Met jouw donatie kunnen meer gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, hygiënekits en medische hulp. Ter illustratie: een voedselpakket voorziet een gezin van 5 personen voor ongeveer 2 weken van eten, inclusief voedingssupplementen voor ondervoede kinderen.*

2. Kinderbeschermingstraining voor 500 ouders/verzorgers
De huidige crisis maakt veel ouders hopeloos. De stress neemt toe en daarmee ook fysiek geweld, seksueel misbruik en uitbuiting. COVID-19 maakt een kind in extreme armoede thuis en op straat extra kwetsbaar. Met elkaar willen we kinderen beschermen tegen onrecht. Samen willen we het mogelijk maken om 500 Compassion-medewerkers van 50 Rwandese Compassion-projecten te
trainen op het gebied van: kinderbescherming, elementaire opvoedingsvaardigheden en ontwikkeling van kinderen. Op hun beurt trainen zij de ouders/verzorgers van de kinderen in hun projecten. Zo hopen we ouders beter te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Voor deze interventie is
ruim € 28.770 euro nodig.

*Deze cijfers zijn indicatief en verschillen per land. Jouw donatie gaat naar het fonds Noodhulp waarmee gezinnen wereldwijd worden ondersteund in wat er voor hen nodig is.

Rwanda

29 augustus 2020

Sports

Partner

partner compassion

Geworven fondsen voor Rwanda

€ 0
€ 43.194
€ 250.000

0 km
2.976 km
6.448 km
kinderen gesponsord deelnemers

2

24

Bekijk deelnemers

De uitdaging | € 250.000 euro inzamelen voor het werk van Compassion in Rwanda en een sportieve uitdaging naar keuze. Samen overbruggen we de kilometers naar Rwanda!

Kosten | Jouw tijd en inzet

Extra info | Deze speciale @home Muskathlon wordt georganiseerd door Compassion en 4M NL.

De Muskathlon verbind persoonlijk geloof, inspanning en bemoediging samen tot een levensveranderende ervaring.
Tirza - Muskathleet Jordanië 2018 More stories...