Willeke den Burger-Boer

Netherlands

Muskathlonland Indonesië 2020 42 km

Willeke den Burger-Boer
Willeke heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 23.855
NZ$ 17.468

De Muskathlon in oktober 2018 heeft mijn leven veranderd. Het was zowel geweldig als hart- verscheurend om echt te midden van armoede te staan. Dus ik mag terug van God om nogmaals de kinderen, mentoren en pastors te ontmoeten. Met het geld dat wij met elkaar hopen op te brengen zal bovendien het weeshuis op Sumba verder kunnen worden afgebouwd.

Ik gun iedereen, dus jou ook, een Muskathlon Liefs Willeke

Ik loop voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Willeke's Muskathlon.