Jan Scherphof

Netherlands

Muskathlonland Indonesië 2020 42 km

Jan Scherphof
Jan heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 7.281
NZ$ 17.630

In 2018 heb ik met eigen ogen mogen zien hoe belangrijk het is om een kind in armoede te steunen. Armoede is zoveel meer dan geen geld hebben. Het betekent wanhoop, kinderen die verkocht worden, schulden en nog veel meer ellende. Door kinderen te sponseren kunnen we ze bevrijden van armoede en hen een toekomst te bieden. Door hen te vertellen van de liefde van Jezus kunnen ze ook vrij komen van angst en bijgeloof.

Ik ren voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Jan's Muskathlon.