Jan Hartkoorn

Netherlands

Muskathlonland Filipijnen 2020 230 km

Jan Hartkoorn
Jan heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 29.034
NZ$ 17.478

Op een zondag in de dienst was Tiemen de spreker, hij liet dit filmpje zien.

Niks doen was geen optie voor mij. Wij kunnen het verschil maken in het leven van anderen, en zo Gods liefde laten zien.

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Spreuken 31:8

Ik ben triathleet voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Jan's Muskathlon.