Vincent Liu

Netherlands

Muskathlonland Verenigde Republiek Tanzania 2020 42 km

Vincent Liu
Vincent heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 3.584
NZ$ 17.630

Deze sportieve en financiële uitdaging wil ik heel graag aangaan, omdat ik vind dat ieder kind een eerlijke kans hoort te krijgen in het leven! Als kind zou het niet uit moeten maken of je geboren bent in een gezegend land zoals Nederland of in een land in armoede zoals Tanzania. Je hoort als kind, kind te kunnen zijn met het oog op een hoopvolle toekomst. Helaas hebben kinderen die geboren zijn in armoede vaak al vroeg een achterstand in kennis en leefomstandigheden die ze later nauwelijks of niet in kunnen halen. Ik geloof dat het helpen van (jonge) kinderen in armoede het fundament en de toekomst zijn om de strijd tegen armoede aan te gaan. Ook zij verdienen een eerlijke kans! Dat is dan ook de reden waarom ik in oktober 2020 de Muskathlon hoop te gaan lopen in Tanzania om geld op te halen, zodat we de kinderen daar een stukje dichterbij die hoopvolle toekomst kunnen brengen. Jij bent ook tegen armoede, toch? En wil je samen met mij de kinderen helpen? Draag je steentje bij door geld te doneren of door een kind te sponsoren om samen de toekomst van die kinderen te veranderen en armoede uit de wereld te helpen!

Ik ren voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Vincent's Muskathlon.