Rien Van Geresteijn

Netherlands

Muskathlonland Verenigde Republiek Tanzania 2020 120 km

Rien Van  Geresteijn
Rien heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 10.414
NZ$ 17.354

Mijn motivatie is om kinderen die onder de armoede grens leven een fijner leven te geven opdat ze naar school mogen gaan om onderwijs te krijgen en ook om te horen van de Here Jezus. Door 120 km te fietsen hopen we €10000,- (liever meer) op te halen om minimaal 10 kinderen een betere toekomst te geven

Ik fiets voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Rien's Muskathlon.