Pieter Wemmers

Netherlands

Muskathlonland Verenigde Republiek Tanzania 2020 42 km

Pieter Wemmers
Pieter heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 5.378
NZ$ 17.354

Door persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om toch niet mee te gaan naar Tanzania. Heel jammer, mede omdat ik al tot 35 km had getraind en in die zin aardig goed op dreef was. Wel wil ik me 'op afstand' blijven inzetten voor het goede doel. Daarom blijft deze pagina openstaan. Er staan nog een aantal acties in de planning. De totale opbrengst gaat vanzelfsprekend naar Compassion, mogelijk via deelnemers die moeilijk aan de gevraagde €10.000 kunnen komen.

Pieter Wemmers

Ik ren voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Pieter's Muskathlon.