Fennanda Dekker

Netherlands

Muskathlonland Filipijnen 2020 115 km

Fennanda Dekker
Fennanda heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 7.681
NZ$ 17.354

Omzien naar je naaste is vaak in je directe omgeving, maar onze naaste zijn ook de mensen in de Filipijnen en die mogen we niet vergeten! In de afgelopen jaren heb ik veel over de gebrokenheid daar, gelezen en gezien van kinderen dat ik niet wil en kan blijven zitten. zie: 

Ik zie uit naar het moment om de kinderen daar te ontmoeten en hen iets van Zijn liefde te laten ervaren. Kinderen een hoopvolle toekomst geven is toch het mooiste wat er is? Help je mee deze kinderen uit armoede te bevrijden? Zodat ook zij kind kunnen zijn en een verschil kunnen maken in hun omgeving. Dit kan door een financiële bijdrage of als je de mogelijkheid hebt door een kind te sponsoren, wat levens veranderd is. Bedankt namens hen!

Ik ben triathleet voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Fennanda's Muskathlon.