Jaco de Boer

Netherlands

Muskathlonland Ethiopië 2021 42 km

Jaco de Boer
Jaco heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 674
NZ$ 17.630

Ik voel me een klein beetje als Nehemia. Toen hij hoorde dat zijn broeders en zusters in Juda in grote ellende en in smaad verkeerden, kon hij niet anders dan zitten en huilen. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen en verootmoedigd zich in gebed. Het gave aan Nehemia vind ik dat hij niet blijft zitten! Hij krijgt van God de kans om zijn broeders en zusters in Juda een hart onder de riem te steken, en om Jeruzalem weer te helpen opbouwen. Hij gaat in het vertrouwen dat God met hem is, hem leidt en de grote Regisseur is.
In dat vertrouwen wil ik in 2021 naar Ethiopië gaan om daar de Muskathlon te lopen. Mijn hart is met diezelfde innerlijke ontferming bewogen als Nehemia. En net als hem wil ik niet blijven zitten, maar in actie komen! Om op te komen voor recht, in de wetenschap dat in de afgelopen jaren de vervolging van christenen in Oost-Afrika fors is toegenomen. Ik vind het niet te begrijpen dat broeders en zusters vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. Daarom ga ik naar Ethiopië. Om te bemoedigen, maar ook om bemoedigd te worden. Om mee te leven en mee te lijden. Om samen met mijn broeders en zusters de eenheid in het lichaam van Christus te ervaren. Zoals we straks volmaakt één zullen zijn!

Ik ren voor OpenDoors Starting a wave of justice

OpenDoors Ondersteun de vervolgde kerk!