Jesse van Melle

Netherlands

Muskathlonland Rwanda 2021 42 km

Jesse van Melle
Jesse heeft tot nu toe al geworven
NZ$ 0
NZ$ 27
NZ$ 17.465

MORGEN ZAL HET VREDE ZIJN.

Ik weet het... er is angst, armoede en verdriet in ons land. Maar ik weet ook dat we er samen doorheen komen. Ons land bruist van hulporganisaties en lokale initiatieven. In ons land hoef je er niet alleen voor te staan. We delen van onze overvloed, rouwen mee met hen die dierbaren verloren zijn en bemoedigen elkaar wanneer iemand zich eenzaam voelt.

Maar ik weet ook dat de bevolkingsgroepen die leven in de sloppenwijken van ontwikkelingslanden elkaar verscheuren voor een stukje brood omdat ze anders sterven van de honger. Ik weet ook dat de spanning toeneemt in de vluchtelingenkampen omdat ook bij hen Covid-19 aan de poort staat en ze als dieren zitten opgesloten in mens onterende omstandigheden. Ik weet ook, dat als wij niet collectief onze verantwoordelijkheid gaan nemen, er miljoenen mensen een trieste dood tegemoet gaan nog voordat ze werkelijk hebben geleefd.

Word daarom alsjeblieft niet boos of onverschillig als hulporganisaties je vragen om geld, aandacht en spullen. Doe gewoon elke keer mee. Zie het als een kans om te delen van je overvloed, om mee te huilen met het verdriet van de ander en hen aan te moedigen om vol te houden.

Ik blijf je sowieso aanmoedigen om te blijven delen, geven en helpen. Aan de mensen dichtbij en ver weg. Jij en ik samen. Ik weet dat als we dat doen het morgen vrede zal zijn.

Laten we samen opkomen voor de kinderen in Rwanda. 

Ik ren voor Compassion Starting a wave of justice

Compassion Bevrijdt kinderen van armoede

Sponsor via onze website een kind (€ 33,- per maand). Dat telt voor € 1.000,- op de sponsormeter van Jesse's Muskathlon.