Login as athlete

Become a Muskathlete

Vilkår

Jeg godtar følgende:

Din registrering blir bekreftet ved betaling av depositum på kr. 1.000, - til Muskathlon. Jeg er klar over at kostnaden for Muskathlon (eksklusive reise) blir ca kr 10.000, - (Bulgaria/Hellas), ca kr. 17.000, - (Egypt/Jordan), ca kr. 19.000, - (Uganda) og at dette skal betales i tillegg til de kr. 100.000,- som er samlet inn. Endelige priser vil bli tilkjennegjort etter avsluttende planlegging i sept/oktober. Andre kostnader som tilkommer er: kostnadene ved ev. transport av din egen sykkel, vaksinasjoner og ev enkeltrom supplement. For å delta i Muskathlon 2016 må du ha en legeattest. (Denne uttalelsen består i å fylle ut et medisinsk spørreskjema og en fysisk undersøkelse av en lege etter eget valg.) Om du reiser med Compassion, må du også fremlegge gyldig vandelsattest. Mer informasjon vil følge i de kommende månedene.

  

I agree to the following conditions

To participate in the Muskathlon you must have a medical certificate (This statement consists of filling in a medical questionnaire and a physical examination by a doctor of your choice). More information on your personal website.

I am aware that travel expenses are additional costs next to the EUR 10.000 sponsorship
I agree to a deposit of EU 100 (is minimum cancellation fees)
I will do everything within my power to collect EUR 10.000
I am aware that 6% of this sponsorship goes to 4M NO to proceed this charity event
The rights of fundraising concepts develop by the Muskathlete for his/her Muskathlon, in cooperation with the 4th Musketeer, lie with the 4th Musketeer.

 

Når du melder deg på Muskathlon betaler du 100 EUR umiddelbart for at registreringen skal være gyldig. Om du skulle ombestemme deg refunderes denne summen ikke.

Ved kansellering av reisen 4 måneder før avreise, må du betale 25% av den totale kostnaden. Alle deltakere skal uansett ha betalt inn minst 25% 4 måneder før avreise.

Ved kansellering av reisen 3 måneder før avreise, må du betale 50% av den totale kostnaden. Alle deltakere skal uansett ha betalt inn minst 50% 3 måneder før avreise.

Ved kansellering av reisen 2 måneder før avreise, må du betale 100% av den totale kostnaden. Alle deltakere skal uansett ha betalt inn minst 100% 2 måneder før avreise.

Dette gjelder fordi det krever stor organisering og booking av transport, overnatting etc. for en såpass stor gruppe med mennesker i områder som er meget krevende.